fbpx
 

Armatura

OBRADA

 

Obrada armature u pogonu   vrši se na liniji sa mašinama za ispravljanje, sečenje i savijanje armature na električni pogon. Okosnica linije je automat BNT-40, za ispravljanje betonskog čelika od O6 do O16.
Vršimo obradu i montažu glatke, rebraste i mrežaste armature sledećih profila i tipova:

 

GA 240/360……. od O6 do O16
RA 400/500……. od O8 do O32
MA 500/600…… tipa Q i R

 

 • Ispravljanje, sečenje, savijanje, i pravljenje uzengija svih tipova po donetoj ili specifikaciji armature iz Glavnog projekta konstrukcije.

 

POVEZIVANJE – MONTAŽA

 

Izrada gotovih, prostih i srednje složenih armaturnih sklopova u pogonu:

 

 • Grede
 • Serklaži
 • Korube
 • Stubovi, vute
 • Stepeništa
 • Temeljne stope i grede
 • Vezne grede
 • Šipovi
 • Montaža sa ili bez zavarivanja spiralnih uzengija
 • Naglavne kape šipova
+381 11 2572 104